เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

ข้อมูลที่มาบริษัท

                                                                  

บริษัท คอฟฟี่อะเดย์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเครื่องดื่มกาแฟและเบเกอร์รี่ แบรนด์ “คอฟฟี่ อะ เดย์” และผู้คิดค้นสูตรวัตถุดิบชั้นดี คัดสรรนำมาปรุงเครื่องดื่มกาแฟสดและเครื่องดื่มทุกเมนูในร้านคอฟฟี่อะเดย์ ซึ่งสามารถสร้างปรากฎการณ์ใหม่ของร้านกาแฟสดที่ดีกว่า ทั้งในด้านรสชาติที่คงความหอม อร่อย เข้มข้น ได้คุณภาพมาตรฐานเหมือนกันทุกสาขา บรรจุภัณฑ์สะอาด สวยงาม สะดวกใช้ ได้มาตรฐานบรรจุอาหาร รูปลักษณ์การออกแบบร้านโดดเด่น บริการประทับใจ และที่สำคัญจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์เพียงแก้วละ 50 บาทเท่านั้น “คอฟฟี่ อะ เดย์” เราตระหนักดีในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่อำนาจซื้อของผู้บริโภคลดลงและเริ่มถามหา “ความสมเหตุสมผล” ในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น นโยบายของเราจึงมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคทุกระดับอาชีพ ทุกระดับรายได้ ได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่เหนือความคาดหวัง เลิกตั้งคำถามว่า “จ่ายแพงกว่าทำไม” และตัดสินใจซื้อโดยไม่ต้องลังเลคำนวณเงินในกระเป๋าอีกต่อไป ให้สมกับคำขวัญของแบรนด์ที่ว่า “Better Together” (ดีกว่า)

“แม้ถึงจุดแห่งฝันแต่ไม่หยุดที่จะเดินต่อไป” เราต้องการขยายขอบเขตการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงมากกว่าจุดที่ยืนอยู่ “การสร้างแบรนด์ คอฟฟี่ อะ เดย์” คือเป้าหมายสำคัญขั้นต่อไป เรากำหนดปัจจัยหลักในการทำตลาด เริ่มจากการให้ความสำคัญกับ “คุณภาพ” เพราะเป็นตำแหน่งที่มีความมั่นคงสำหรับสินค้า คุณภาพ คือความเป็นที่หนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นที่อยู่ในประเภทเดียวกัน การที่สินค้ามีคุณภาพทำให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้าและมีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ สินค้าก็จะขายได้ขายดีอย่างสม่ำเสมอ ผลที่ตามมาก็คือ “แบรนด์คอฟฟี่อะเดย์” คือสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ “สินค้าคอฟฟี่อะเดย์” คือสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกบริโภค นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญอีกมากมายที่สนับสนุนการทำตลาด ไม่ว่าจะเป็น สัญลักษณ์ตรายี่ห้อ ที่ไม่ซ้ำใครสะดุดตาจดจำได้เร็ว (จะว่าแปลกก็ว่าได้) การกำหนดขั้นราคาสินค้าที่เหมาะสม รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสะอาดสะดวกใช้ ภาพลักษณ์การออกแบบร้านโดยรวมต้องดูดีโดดเด่นทันสมัย ทำเลการจัดจำหน่ายที่ตรงกลุ่มผู้บริโภค การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้คือทำธุรกิจ “ต้องมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์” ต่อตนเองและ “ลูกค้า” ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่จะตัดสินว่าสินค้าของคุณสมควรซื้อหรือไม่และธุรกิจของคุณจะไปได้ไกลแค่ไหน?

เดือนกันยายน ปี 2555 แบรนด์ “คอฟฟี่ อะ เดย์” ได้ก้าวขึ้นสู่อินเตอร์แบรนด์ เป็นหนึ่งในพันธมิตรแฟรนไชส์ร้านกาแฟสดและเบเกอร์รี่ ของห้างสรรพสินค้าชั้นนำอาทิ ห้าง Tops Market ห้าง Tesco Lotus ห้าง Big C Supercenter ห้าง Homepro และพลาซ่าน้อยใหญ่ เป็นต้น เป็นโอกาสที่ดีในการได้มาซึ่งทำเลการขายที่มีศักยภาพสูง “คอฟฟี่ อะ เดย์” คือธุรกิจแฟรนไชส์กลุ่มเครื่องดื่ม เราให้ความสำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบที่นำมาปรุงเครื่องดื่ม เครื่องดื่มทุกแก้วที่เสริฟลูกค้าต้องปรุงด้วยวัตถุดิบเกรด A ด้วยความใส่ใจ สะอาด มีคุณภาพได้มาตรฐานเท่านั้น ลูกค้าจึงจะกลับมาซื้อคุณอีก เนื่องด้วยผู้ลูกค้ามีวิจารญาณในการเลือกซื้อ ดังนั้นหากคุณตัดสินใจที่จะก้าวเข้าสู่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์และพร้อมจะเติบโตไปอย่างมั่นคงกับเราคุณต้องเข้าใจถึงความสำคัญและตระหนักในสิ่งนี้ให้มากที่สุด

วันนี้ “คอฟฟี่ อะ เดย์” พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่าและอาชีพที่ยั่งยืนแด่คุณ เรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งปรากฎการณ์ความสำเร็จนี้

นโยบายธุรกิจ

การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เชิงระบบมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์

เพื่อพัฒนายกระดับธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและในระดับสากล รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค และแฟรนไชส์ซี่ที่ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

การขยายตัว

ขยายการเติบโตของธุรกิจ โดยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านผู้ร่วมธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมั่นคง ทั่วทุกเขตในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และทุกภาคของประเทศไทย

การถ่ายโอนความรู้ ความชำนาญการ ในธุรกิจสินค้าและบริการ

ประสบการณ์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจร้านกาแฟเพื่อสร้างรายได้เสริมสร้างรายได้ให้กับ บริษัท เจ้าของธุรกิจ แต่ยังขาดความรู้และประสบการณ์

คุณภาพ

มุ่งเน้นสินค้าดีมีคุณภาพ เพราะ “คุณภาพ” เป็นตำแหน่งที่มีความมั่นคงสำหรับสินค้า คือ ความเป็นที่หนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นที่อยู่ในประเภทเดียวกัน การที่สินค้ามีคุณภาพทำให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้า และเกิดความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ ที่สุดสินค้าก็จะขายได้ขายดีสม่ำเสมอ ผลลัพธ์ที่ได้คือ “แบรนด์คอฟฟี่ อะ เดย์ คือ สิ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ” “สินค้าคอฟฟี่ อะ เดย์ คือสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกบริโภค”

การจัดการต้นทุน

บริหารการจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจ

ความพอใจ

มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคทุกระดับอาชีพและรายได้ ได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่เหนือความคาดหวัง เลิกตั้งคำถามว่าจ่ายแพงกว่าทำไมและตัดสินใจซื้อโดยไม่ลังเลคำนวณเงินในกระเป๋าให้สมกับคำขวัญของแบรนด์ที่ว่า “Better Together”

ภาพลักษณ์

สร้างการจดจำตรายี่ห้อสินค้า ให้เป็นที่รู้จักโดยเน้นเปิดร้านสาขาแฟรนไชส์ในทำเลย่านการค้าแหล่งรวมผู้บริโภค และมี โอกาสสร้างยอดขาย เช่น ห้างสรรพสินค้า พลาซ่า เป็นต้น

รูปแบบร้านค้า

ออกแบบและพัฒนารูปแบบร้านอย่างมีเอกลักษณ์ โดดเด่น ทันยุคสมัย และจัดวางให้เหมาะสมลงตัวกับรูปแบบพื้นที่ต่างๆ

รูปแบบผลิตภัณฑ์

ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพเหนือราคาเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสดที่มีแนวโน้มการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เหมาะสม สะดวก สวยงาม ปลอดภัยได้มาตรฐานบรรจุอาหาร

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยม

สร้างสินค้าที่มีความโดดเด่น เพื่อให้เกิดความนิยมและ เสริมความแข็งแกร่งให้แบรนด์

การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ แฟรนไชส์ทุกสาขา ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ Website , Facebook, นิตยสารแฟรนไชส์ชั้นนำ เช่นไทยแฟรนไชส์กูรู , SMEs แฟรนไชส์ เป็นต้น

การส่งเสริมการขาย

มีแผนงานส่งเสริมการขาย เพื่อรักษาและสร้างยอดขายอย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

รณรงค์ลดการใช้พลาสติกช่วยลดภาวะโลกร้อน