10.08.60  ข่าวดี..ทำเล..ทำเงิน!!

ข่าวดี..ทำเล..ทำเงิน!! ในห้าง