COFFEE A DAY

“คอฟฟี่ อะ เดย์” แฟรนไชส์ร้านกาแฟสดและเบเกอรี่ ลงทุนง่าย ขายดี คืนทุนเร็ว เราเติบโตอย่างมั่นคงด้วยผลงานคุณภาพที่ดีจริง และดีกว่า เพื่อคุณ
บริษัท คอฟฟี่อะเดย์ กรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2549 ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเครื่องดื่มกาแฟและเบเกอร์รี่ ภายใต้แบรนด์ “คอฟฟี่ อะ เดย์”

“คอฟฟี่ อะ เดย์” เราตระหนักดีในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่อำนาจซื้อของผู้บริโภคลดลงและเริ่มถามหา “ความสมเหตุสมผล” ในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น นโยบายของเราจึงมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคทุกระดับอาชีพ ทุกระดับรายได้ ได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่เหนือความคาดหวัง เลิกตั้งคำถามว่า “จ่ายแพงกว่าทำไม” และตัดสินใจซื้อโดยไม่ต้องลังเลคำนวณเงินในกระเป๋าอีกต่อไป ให้สมกับคำขวัญของแบรนด์ที่ว่า “Better Together” (ดีกว่า)

ปัจจัยหลักในการทำตลาด “คอฟฟี่ อะ เดย์” เราให้ความสำคัญกับ “คุณภาพ” เพราะเป็นตำแหน่งที่มีความมั่นคงสำหรับสินค้า คุณภาพ คือความเป็นที่หนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นที่อยู่ในประเภทเดียวกัน การที่สินค้ามีคุณภาพทำให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้า และมีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ สินค้าก็จะขายได้ขายดีอย่างสม่ำเสมอ ผลที่ตามมาก็คือ “แบรนด์คอฟฟี่อะเดย์” คือสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ “สินค้าคอฟฟี่อะเดย์” คือสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกบริโภค

วันนี้ “คอฟฟี่ อะ เดย์” พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่าและอาชีพที่ยั่งยืนแด่คุณ เรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งปรากฎการณ์ความสำเร็จนี้

รายละเอียดแฟรนไชส์

ค่าแฟรนไชส์ (Franchise Fee)

60,000 บาท มีอายุสัญญา 3 ปี และกรณีต่อสัญญา ไม่เรียกเก็บค่าแฟรนไชส์

ค่าแฟรนไชส์ คือ ค่าธรรมเนียมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจ หรือใช้ตราสินค้าหรือบริการ หรือเครื่องหมายการค้า “คอฟฟี่ อะ เดย์ (Coffee A Day)” ภายใต้ระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด ค่าธรรมเนียมประเภทนี้เป็นค่าสิทธิ์ที่แฟรนไชส์ซีจ่ายแก่แฟรนไชส์ซอร์เพื่อครอบคลุม ความรู้ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า รวมถึงการอบรมบริการต่างๆ ที่ทางแฟรนไชส์ซอร์จัดให้แก่ แฟรนไชส์ซี โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเปิดดำเนินกิจการ จนกระทั่งเกิดรายได้ในการประกอบกิจการ

ค่าสิทธิ์ (Royalty Fee)

15,000 บาท ต่อปี คำนวณแบบเหมาจ่าย

ค่าสิทธิ์ คือ ค่าสิทธิ์ต่อเนื่องจากการดำเนินธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าและสูตรการผลิตสินค้าของแฟรนไชส์ซอร์

ค่าการตลาด (Marketing Fee)

15,000 บาท ต่อปี คำนวณแบบเหมาจ่าย

ค่าการตลาด คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดรายการโฆษณาและสนับสนุนการขาย ให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อการทำการตลาด การโฆษณาโดยรวม อันส่งผลต่อชื่อเสียงและผลการตลาดแก่แฟรนไชส์ซีทั้งระบบโดยรวม

ค่าออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ฝึกอบรม และอื่นๆ ครบพร้อมเปิดร้าน

ขั้นต่ำ 500,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่

หมายเหตุ :
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ดำเนินการออกแบบตกแต่งก่อสร้างร้านทั้งหมดโดยทีมงานสถาปนิกมืออาชีพซึ่งเป็นรูปแบบร้านมาตรฐานของ คอฟฟี่ อะ เดย์
 • รูปแบบร้านอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ใช้สอยกับพื้นที่จริงที่แตกต่างกัน
ระยะเวลาคืนทุน

2 ปี

คุณสมบัติผู้ลงทุน
 1. เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
 2. มีความซื่อสัตย์ พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของระบบแฟรนไชส์
 3. มีความพร้อมด้านงบประมาณในการลงทุน
 4. มีใจรักในธุรกิจกาแฟ
 5. มีเวลาและพร้อมในการดูแลบริหารร้านกาแฟอย่างใกล้ชิด
สิ่งที่ได้รับ

โอกาสดีๆ ของการร่วมเป็น “ธุรกิจแฟรนไชส์”

 1. มีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ และได้รับผลกำไรตอบแทนสูง
 2. ย่นระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้สินค้าและการบริหารจัดการ
 3. ตรายี่ห้อสินค้า มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 4. ประหยัดขนาดการสั่งซื้อและเพิ่มอำนาจการต่อรองราคา
 5. ได้รับการโฆษณาและสนับสนุนการขายร่วมกัน
 6. ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการถ่ายโอนความเชี่ยวชาญทางสินค้า
 7. ได้รับบริการความช่วยเหลือจากบริษัทเจ้าของแฟรนไชส์

แฟรนไชส์ซีได้รับสิทธิ์ ดังนี้

 1. ได้รับสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้า “คอฟฟี่อะเดย์”
 2. ได้รับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้าน ผ่านสื่อ Internet และนิตยสารชั้นนำ
 3. ได้รับการอบรมถ่ายทอดสูตรการผลิตเครื่องดื่มทุกเมนูและหลักการบริการจัดดารภายในร้าน
 4. ได้รับบริการปรึกษาแนะนำวิธีการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหาร
 5. ได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับสินค้าหมวดเครื่องมือและอุปกรณ์ 3%
 6. บริการส่งวัตถุดิบฟรีในกรุงเทพฯ ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน (ต่างจังหวัดคิดค่าขนส่งปลายทาง)
 7. แถมฟรีวัตถุดิบ
  • เมล็ดกาแฟ 10 กิโลกรัม
  • แก้วเครื่องดื่มขนาด 22 ออนซ์ พร้อมฝาปิด 1,000 ใบ
  • หลอดบรรจุซอง 1,000 หลอด
  • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานสวยหรู 4 ตัว
  • ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน

เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค330454  สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ติดต่อสอบถามข้อมูล